Στον Όμιλο X.A.ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ η βιώσιμη ανάπτυξη είναι αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής μας στρατηγικής. Αναγνωρίζουμε την ευθύνη μας να συμβάλλουμε σε έναν καλύτερο κόσμο, σε μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Γι΄αυτό και αναζητούμε συνεχώς νέους τρόπους να μειώσουμε το αποτύπωμά μας στο περιβάλλον, βελτιώνοντας ακόμα και απλές, καθημερινές, συνήθειες.

Όπως τις τσάντες που χρησιμοποιούμε, με στόχο να ελαττώσουμε τις ποσότητές τους κατά 30% μέσα στο 2022Για το λόγο αυτό και από τη 1η Φεβρουαρίου 2022, οι τσάντες αγορών μας θα έχουν μία συμβολική χρέωση.

Έτσι, στην επόμενη επίσκεψη στα καταστήματα Beauty Line, σας προτρέπουμε να φέρετε τη δική σας ανακυκλώσιμη τσάντα.

Πως μπορείτε να βοηθήσετε:

✔️ Προτιμήστε να φέρετε τη δική σας τσάντα.

✔️ Επαναχρησιμοποιήστε τσάντες Beauty Line από προηγούμενες αγορές.

✔️ Περιορίστε τη χρήση πλαστικής τσάντας.

Μαζί και με τη στήριξή σας, κάνουμε ένα βήμα προς ένα πιο πράσινο, βιώσιμο μέλλον, με σεβασμό στο περιβάλλον

Comments